260 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 260 (2003) [sv]

260 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Gagne, Lykttändargränd
Plats: Kyrkbacksgården
Fornlämning: 232
Rapport: Schaktning vid Kyrkbacksgården i Västerås
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Diarienummer: Vlm 030088
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4970-03
Undersökt tid: 2003
Kommentar: Inga ostörda lager påträffades. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f75844bd-bfab-4abb-8cc2-6afd7c0e8426 | RDF/XML | JSON-LD
Name
260 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 260
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Gagne, Lykttändargränd
Plats: Kyrkbacksgården
Fornlämning: 232
Rapport: Schaktning vid Kyrkbacksgården i Västerås
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Diarienummer: Vlm 030088
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4970-03
Undersökt tid: 2003
Kommentar: Inga ostörda lager påträffades.
Swedish

Timespan
2003 - 2003

-Earliest time
2003
-Latest time
2003
-Role
-Person
Report
2003:A38
-Report number
2003:A38
No hits.