28 Husbyggnation (RAÄ 34) VLM 28 (2001 - 2002) [sv]

28 Husbyggnation (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Sämskmakaren 5
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Sämskmakaren
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29113:1-6)
Diarienummer: Vlm 010303
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9065-01
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Kulturlager med bebyggelserester [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f999f5ba-49ce-4e27-b51b-60bd0210ffee | RDF/XML | JSON-LD
Name
28 Husbyggnation (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 28
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2001-2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Sämskmakaren 5
Fornlämning: 34
Rapport: Kvarteret Sämskmakaren
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29113:1-6)
Diarienummer: Vlm 010303
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9065-01
Undersökt tid: 2001-2002
Kommentar: Kulturlager med bebyggelserester
Swedish

Timespan
2001 - 2002

-Earliest time
2001
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A20

-Report number
2002:A20
-Number
29113
No hits.