Bön 2:5, Bokenäs (RAÄ 444) BM-UM028347 (1996) [sv]

Bön 2:5, Bokenäs (RAÄ 444) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning, boplats 1996

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Fastighet: Bön 2:5
Fornlämning: 444
Diarienummer, Bohusläns museum: 458/96 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/fdc26545-9ce0-4c7a-87cb-41297a48b2bf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bön 2:5, Bokenäs (RAÄ 444)
Swedish

Identity
BM-UM028347
Investigation type
Description
Arkeologisk utredning, boplats 1996

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Fastighet: Bön 2:5
Fornlämning: 444
Diarienummer, Bohusläns museum: 458/96
Swedish

Timespan
1996 - 1996

-Earliest time
1996
-Latest time
1996
Place
Bön 2:5

-Place (text)
Bön 2:5
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
30
Geodata
6471080, 1252380, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6471080
-Longitude (Easting)
1252380
-Case type
-Registration number
458/96
No hits.