Metadata: värdelistor och systemmappar på arkeologiservern [sv]

När du redigerar och skapar nya poster på arkeologiservern så hämtas många av de värden som du använder i fälten från dataset i på servern. I vissa fall så baseras urvalet av vad du kan välja för värden i fältet av ett urval. Urvalen hanteras oftast i mappar av typen systemmapp som skapas och administreras av systemadministratörer. På KulturNav.org finns en generell översikt över hur systemmappar används i gränssnittet.

Systemets urval av listvärden hanteras så här:

Archaeological monument

  • Monument type hämtar värden från Monument type (System List)

Investigation

Context