Primus Arkeologi [sv]

Primus Arkeologi är ett utvecklingsprojekt som avser att utöka och förbättra föremålförvaltningssystemet Primus för att kunna hantera och förvalta information från arkeologiska undersökningar - undersökta enheter och de föremål och prover som påträffas vid undersökningen.

Arkeologiservern

Servern hanterar just nu följande informationskategorier:

 • Kulturminnen som läses ner från FMIS via K-samsök
 • Undersökningar - undersökningslistor från medverkande museer
 • Arkeologiska kontext - möjligheter att hantera undersökningsenheter - kontext och undersökningsområden - som länkade data.
 • Terminologi som beskriver arkeologisk undersökningsinformation (åtminstone en början).
 • Auktoritetsposter för personer och organisationer som utfört och medverkat i undersökningarna

Samtliga kategorier av information ska kunna läsas ner till Primus och användas vid förvaltning av fynd och prover.

Informationen är öppen att använda för alla, t ex genom tjänstens API som levererar tjänstens JSON-data eller genom exporter i RDF/XML eller CSV.

Intressenter

Primus Arkeologi är ett samverkansprojekt mellan KulturIT och ett antal intressentorganisationer:

 • Bohusläns museum
 • Hallands kulturhistoriska museum
 • Jönköpings läns museum
 • Kalmar läns museum
 • Lödöse museum
 • Statens maritima museer
 • Värmlands museum
 • Västarvet
 • Västmanlands läns museum[sv]