Arkeologisk utredning [sv]

Other languages: Arkeologisk utredning (swedish)

Investigation types

Description
Särskild utredning innefattar förberedande kart- och arkivstudier över ett större område där det planeras ett markingrepp. Därefter genomförs en specialinventering av området och i vissa fall grävs även mindre sökschakt. Utredningens syfte är att fastställa förekomsten av fornlämningar inom utredningsområdet och därmed vara ett beslutsunderlag för länsstyrelsen. Om länsstyrelsen därefter fattar ett beslut om exploatering inom ett område där fasta fornlämningar förekommer följs utredningen av ... Särskild utredning innefattar förberedande kart- och arkivstudier över ett större område där det planeras ett markingrepp. Därefter genomförs en specialinventering av området och i vissa fall grävs även mindre sökschakt. Utredningens syfte är att fastställa förekomsten av fornlämningar inom utredningsområdet och därmed vara ett beslutsunderlag för länsstyrelsen. Om länsstyrelsen därefter fattar ett beslut om exploatering inom ett område där fasta fornlämningar förekommer följs utredningen av en förundersökning. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/10/2015 11:49:28
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/202cc380-caeb-4ac3-925d-a085407aedf3 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Arkeologisk utredning
Swedish

Alternative label
Särskild utredning
Swedish

Description
Särskild utredning innefattar förberedande kart- och arkivstudier över ett större område där det planeras ett markingrepp. Därefter genomförs en specialinventering av området och i vissa fall grävs även mindre sökschakt. Utredningens syfte är att fastställa förekomsten av fornlämningar inom utredningsområdet och därmed vara ett beslutsunderlag för länsstyrelsen. Om länsstyrelsen därefter fattar ett beslut om exploatering inom ett område där fasta fornlämningar förekommer följs utredningen av en förundersökning.
Swedish