Fredrikstad (Kommune) [no] Place holder

Other languages: Fredrikstad (norwegian bokmål)

Kommune (Eksterne data) [no]

Last changed
25/03/2021 19:44:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cdf8b374-fd53-41ff-8a54-7c21287bb2e8
Name
Fredrikstad
Norwegian bokmål

Code
3004
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.21759, 10.93787, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.21759
-Longitude (Easting)
10.93787
Is Part Of
Time
1994

-From
1994
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0106

-Id
0106
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0106 til 3004 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål