Referensmodeller och referensontologier för arkeologi [sv]

Referensmodeller (och referensontologier) är metamodeller som beskriver hur information är strukturerad och relaterad och hur det "är tänkt" i den aktuella informationsdomänen.
När det gäller kulturarvsinformation så finns en övergripande referensmodell som är ISO-standard, CIDOC CRM, ISO 21127:2014.

"ISO 21127:2014 establishes guidelines for the exchange of information between cultural heritage institutions. In simple terms, this can be defined as the information managed by museums, libraries, and archives. The intended scope of this ISO 21127:2014 is defined as the exchange and integration of heterogeneous scientific documentation relating to museum collections. This definition requires further elaboration."

CIDOC CRM är just nu inte i en upplösning som täcker behoven för den arkeologiska informationsdomänen. Det finns minst två försök att utöka modellen med högre detaljeringsgrad och anpassning för arkeologins behov:

  • CRMarchaeo: the Excavation Model. An Extension of CIDOC CRM to support archaeological excavations. Här PDF-dokument).
  • CRMEH - English Heritage extensions to CIDOC CRM for the archaeological domain. Här i RDF-format (textdokumentation saknas?)

Det går just nu inte att bedöma vilken modell som "gäller" eller om det arbetas på fler modeller ute i arkeologin. Här på data.arkeologi.org så kan flera referensmodeller hanteras parallellt och arkeologerna väljer själv vilken referensmodell som "deras" data använder.

Ett urval av referensmodellernas klasser/koncept finns i datasetet Referensmodelltyper och fler kan läggas till.[sv]