118 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 118 (1972) [sv]

Other languages: 118 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (1972-1972) genomförd av Västmanlands läns museum/ Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johan
Plats: Zimmermanska huset
Fornlämning: 232
Rapport: Antikvarisk kontroll vid grävning för installation av hiss i källare. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Krister Ström
Museum...
Antikvarisk kontroll (1972-1972) genomförd av Västmanlands läns museum/ Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johan
Plats: Zimmermanska huset
Fornlämning: 232
Rapport: Antikvarisk kontroll vid grävning för installation av hiss i källare. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Krister Ström
Museum (invnr): Vlm 28514
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1972-1972
Kommentar: Antikvarisk kontroll i medeltida källare. Daterad med kolprov. Fynd av 0,4 m högt laggkärl, brunn och pålning.
Foto: B 6861 - B 6869 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/01e5e59b-6946-4018-a6fe-061f878bfcea | RDF/XML | JSON-LD
Name
118 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 118
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll (1972-1972) genomförd av Västmanlands läns museum/ Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johan
Plats: Zimmermanska huset
Fornlämning: 232
Rapport: Antikvarisk kontroll vid grävning för installation av hiss i källare. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Krister Ström
Museum (invnr): Vlm 28514
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1972-1972
Kommentar: Antikvarisk kontroll i medeltida källare. Daterad med kolprov. Fynd av 0,4 m högt laggkärl, brunn och pålning.
Foto: B 6861 - B 6869
Swedish

Timespan
1972 - 1972

-Earliest time
1972
-Latest time
1972
-Role
-Person
Has investigated
Report
2008:66

-Report number
2008:66
No hits.