Fossil åker [sv]

Other languages: Fossil åker (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:47
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/03322d32-20c5-49c2-9062-eaf02f762351 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fossil åker
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish