Lämningstyper [sv]

Other languages: Lämningstyper (swedish)

Arkeologi [no]

Description

Denna lista baseras på "Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet" och som har kompletterats med ändringar i version 5.0: "Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Riksantikvarieämbetet 2021"

Om/när denna lista blir tillgänglig som länkad data, kommer begreppen att knytas upp mot RAÄ:s terminologi. På detta sätt kommer data som använder lämningstyperna knytas mot rätt URI:er. [sv]

Dataset
07/04/2022 10:55:55
Beta
Status
Purpose

Syftet med listan är att vid läsning av fornlämningsdata från K-samsök, kunna möjliggöra länkning mellan fornlämningar till konceptuella typer, snarare än hantera typerna som strängar (som i levererade grunddata). [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/f653c7b3-5f1d-42cd-a446-ac0f5ecea7f1
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 169 hits.
Name
Lämningstyper
Swedish

Description
Denna lista baseras på "Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet" och som har kompletterats med ändringar i version 5.0: "Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Riksantikvarieämbetet 2021"

Om/när denna lista blir tillgänglig som länkad data, kommer begreppen att knytas upp mot RAÄ:s terminologi. På detta sätt kommer data som använder lämningstyperna knytas mot rätt URI:er.
Swedish

Dataset
Norwegian bokmål


Purpose
Syftet med listan är att vid läsning av fornlämningsdata från K-samsök, kunna möjliggöra länkning mellan fornlämningar till konceptuella typer, snarare än hantera typerna som strängar (som i levererade grunddata).
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish