Begravningsplats [sv]

Other languages: Begravningsplats (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:35
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/64b49437-2acb-427c-a7d8-b6db6ffa033a | RDF/XML | JSON-LD
Label
Begravningsplats
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish