Boplatslämning övrig [sv]

Other languages: Boplatslämning övrig (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8141c109-2836-415f-9035-16e8873f3d77 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Boplatslämning övrig
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish