Welcome to data.arkeologi.org!

Välkommen till ett moln av gemensam arkeologisk information som just nu byggs upp och används av ett antal organisationer som arbetar i det digitala ekosystemet kring Primus och DigitaltMuseum och medverkar i den svenska projektet Primus Arkeologi och det norska projektet Fra felt til fil til folk. Informationen är emellertid öppen och tillgänglig för alla att använda och det finns möjlighet för fler organisationer att använda plattformen för att administrera sina arkeologiska data samt bygga upp och förvalta auktoritetsposter och terminologi kring arkeologi.

Här hittar du

[sv]