Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund, Externa data) [sv]

Other languages: Hembygdsförbund och -föreningar (swedish)

Organization

Description

Datasetet innehåller en förteckning över hembygdsförbund och hembygdsföreningar som är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. Dataunderlag är hämtat från Sveriges hembygdsförbund medlemsregister. [sv]

Dataset
Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
30/11/2021 15:37:05
Inactive
Status
Purpose

Datasetet ger auktoritetsposter för hembygdsförbundets organisationer i Sverige och kommer att användas i olika sammanhang, t ex insamlingsprojektet Mötesplatser. [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/544d4053-130e-4c7f-8ec5-250fdbbe8bbe
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Hembygdsförbund och -föreningar
Swedish

Description
Datasetet innehåller en förteckning över hembygdsförbund och hembygdsföreningar som är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. Dataunderlag är hämtat från Sveriges hembygdsförbund medlemsregister.
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
Datasetet ger auktoritetsposter för hembygdsförbundets organisationer i Sverige och kommer att användas i olika sammanhang, t ex insamlingsprojektet Mötesplatser.
Swedish

Dataset owner
Source type

Norwegian bokmål


URL
http://kulturnav.org/api/export/544d4053-130e-4c7f-8ec5-250fdbbe8bbe