Arkeologer (Norsk Maritimt Museum) [no]

Other languages: Arkeologer (norwegian bokmål), Arkeologer (Norge) (swedish)

Person

Description

Datasettet er laget av data i form av arkeologiske lister (personer med koblinger til arkeologiske undersøkelser) fra de arkeologiske forvaltningsmuseene Norsk Maritimt Museum, Stavanger Maritime Museum og Bergens sjøfartsmuseum. [no]

Privacy
Siden 25. mai 2018 gjelder databeskyttelsesforordningen (GDPR), som regulerer all behandling av personopplysninger for nå levende personer. Personopplysningene i datasettet er fokusert på personers... Siden 25. mai 2018 gjelder databeskyttelsesforordningen (GDPR), som regulerer all behandling av personopplysninger for nå levende personer. Personopplysningene i datasettet er fokusert på personers profesjonelle aktiviteter. Behandlingen støttes av en allmenn interesse, vitenskapelig eller historisk forsknings- og formidlingsformål.[no]
Dataset
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
20/12/2022 12:15:22
Ongoing work
Status
Purpose

Formålet med datasettet er å, i tråd med deltakende museers oppdrag, styrke deres kunnskap om maritim arkeologi, og gjøre data mer tilgjengelig for både museer og publikum. Datasettet brukes til å knytte personer i forskjellige roller til arkeologiske undersøkelser og deres forsknings- og forvaltningsenheter. [no]


URI
http://data.arkeologi.org/d2173633-92e7-46a3-bc0e-d34e51418512
Download
Login/register to download the dataset content

A


B


C


D


E


F


G


H


J


K


L


M


N


Ø


P


R


Š


T


V


W


Name
Arkeologer
Norwegian bokmål

Arkeologer (Norge)
Swedish

Description
Datasettet er laget av data i form av arkeologiske lister (personer med koblinger til arkeologiske undersøkelser) fra de arkeologiske forvaltningsmuseene Norsk Maritimt Museum, Stavanger Maritime Museum og Bergens sjøfartsmuseum.
Norwegian bokmål

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Default presentation
View overview
Purpose
Formålet med datasettet er å, i tråd med deltakende museers oppdrag, styrke deres kunnskap om maritim arkeologi, og gjøre data mer tilgjengelig for både museer og publikum. Datasettet brukes til å knytte personer i forskjellige roller til arkeologiske undersøkelser og deres forsknings- og forvaltningsenheter.
Norwegian bokmål

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext). Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet. Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.
Swedish

Project
Norwegian bokmål

Dataset owner
Norwegian bokmål

Privacy
 
-Text
Siden 25. mai 2018 gjelder databeskyttelsesforordningen (GDPR), som regulerer all behandling av personopplysninger for nå levende personer. Personopplysningene i datasettet er fokusert på personers profesjonelle aktiviteter. Behandlingen støttes av en allmenn interesse, vitenskapelig eller historisk forsknings- og formidlingsformål.
Norwegian bokmål