Undersökningar i Kronobergs län (Kulturparken Småland) [sv]

Other languages: Undersökningar i Kronobergs län (swedish)

Undersökningar (Sverige) [sv]

Description

Innehållet omfattar olika typer av arkeologiska utredningar, undersökningar och inventeringar som genomförts av Kulturparken Småland, Smålands museum eller annan grävande institution som verkar inom Kronobergs län. Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Verksamheten bildades 2009 för att samordna Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Hjärtenholms lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Kult...

Innehållet omfattar olika typer av arkeologiska utredningar, undersökningar och inventeringar som genomförts av Kulturparken Småland, Smålands museum eller annan grävande institution som verkar inom Kronobergs län. Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Verksamheten bildades 2009 för att samordna Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Hjärtenholms lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Kulturparken Småland arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor. Stiftelsen Smålands museum har ett samverkans- och samarbetsavtal med Kulturparken Småland, men stiftelsen har en egen styrelse och äger sina arkiv och samlingar. [sv]

Dataset owner
Kulturparken Småland (Museum) [sv] owns the information on this page
14/06/2024 09:53:40
In operation
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6c3213cb-b642-4d7b-85b7-0a6b92e0edee
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 14 of 14 hits.
Name
Undersökningar i Kronobergs län
Swedish

Description
Innehållet omfattar olika typer av arkeologiska utredningar, undersökningar och inventeringar som genomförts av Kulturparken Småland, Smålands museum eller annan grävande institution som verkar inom Kronobergs län. Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Verksamheten bildades 2009 för att samordna Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Hjärtenholms lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Kulturparken Småland arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor. Stiftelsen Smålands museum har ett samverkans- och samarbetsavtal med Kulturparken Småland, men stiftelsen har en egen styrelse och äger sina arkiv och samlingar.
Swedish

Dataset
Dataset owner
-Text
Läs arkeologiska undersökningsrapporter från Kronobergs län på Google Maps.
Swedish
Editorial note
Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Kulturparken Småland samordnar kulturarvsfrågorna i Kronobergs län och i verksamheten ingår besöksmålen Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Hjärtenholms lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet, samt Ångaren Thor.
Swedish