Borg [sv]

Other languages: Borg (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d4e2250b-ec40-4b9c-a792-d79878d142fd | RDF/XML | JSON-LD
Label
Borg
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish