Bildristning [sv]

Other languages: Bildristning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:37
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/60062a3b-e206-497a-87ab-c08ae4daebd5 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Bildristning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish