Brott/täkt [sv]

Other languages: Brott/täkt (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:41
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/749cbfac-931a-49d6-85dd-c9a45c2b72e0 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Brott/täkt
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish