Brunn/kallkälla [sv]

Other languages: Brunn/kallkälla (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:41
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0a4f28b4-fb35-4d8e-9066-613584d110f1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Brunn/kallkälla
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish