Bengömma [sv]

Other languages: Bengömma (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:35
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3fa88850-700b-426e-bb17-3860edeb4a59 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Bengömma
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish