Boplatsgrop [sv]

Other languages: Boplatsgrop (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/16fd3027-7d59-4f16-99a2-9f2bd4bfdec7 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Boplatsgrop
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish