Bjursnäs 2:1 (RAÄ 105) U KLM034449 (1985 - 1986) [sv]

Other languages: Bjursnäs 2:1 (RAÄ 105) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34449:1-8. Arkeologisk inventering. Inventering av förhistoriska lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: KLM:1 pilspets med urnupen bas, KLM:2 rundkärna, KLM:3 plattformskärna, KLM:4 2 microspån, KLM:5 7 avslag/avfall med retusch, KLM:6 24 avslag/avfall, KLM:7 3 skörbrända flintor, KLM:8 kvartsavslag. Fyndort: Sm, Voxtorp sn, Bjursnäs 2:1. Fornl nr: 105. Utfördes 1985-86 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80. Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0725d6cf-af3f-4221-ac16-c7716bd9a14d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bjursnäs 2:1 (RAÄ 105)
Swedish

Identity
U KLM034449
Investigation type
Swedish

Description
KLM 34449:1-8. Arkeologisk inventering. Inventering av förhistoriska lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: KLM:1 pilspets med urnupen bas, KLM:2 rundkärna, KLM:3 plattformskärna, KLM:4 2 microspån, KLM:5 7 avslag/avfall med retusch, KLM:6 24 avslag/avfall, KLM:7 3 skörbrända flintor, KLM:8 kvartsavslag. Fyndort: Sm, Voxtorp sn, Bjursnäs 2:1. Fornl nr: 105. Utfördes 1985-86 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80. Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90.
Swedish

Timespan
1985 - 1986

-Earliest time
1985
-Latest time
1986
Place
, , Bjursnäs 2:1 [sv]

-Place (text)
Bjursnäs 2:1
Swedish
-Place
Swedish
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
1532/90
-Case type
-Registration number
1761/80
-Number
KLM034449
No hits.