Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-DC -72 (1972) [sv]

Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1972

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Långgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1971-72,74
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 104 b [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:41
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/07b3b3fb-f9d2-4248-85ba-3f1e19d64c4e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-DC -72
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1972

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Långgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1971-72,74
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 104 b
Swedish

Timespan
25/05/1972 - 30/06/1972

-Earliest time
25/05/1972
-Latest time
30/06/1972
Place
, , Långgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Långgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1971-72,74
Result

Anledning
Undersökningen föranleddes av schaktning för en dräneringsledning längs Långgatan, i rät vinkel österut från Rv 45. Etapp I utfördes 1971. Fortsatt schaktning gjordes 1972 (etapp II) och 1974 (etapp III). (Jfr SR 104 a och 104 c). Etapp I utgjorde 127 m av sträckan från Rv 45 till torget. Etapp II utgjorde ytterligare 73 m av sträckan, från torget fram till 'trekanten'. Etapp III bestod av en utvidgning av schaktets östra ände mot S.

Beskrivning
Etapp II: fortsatt handgrävning av meterbrett ledningsschakt till 1,8 m djup med provgropar ner till bottenlera (på ca 3,3 - 3,5 m djup). Vid undersökningen påträffades delar av 11 byggnader i fem - åtta skikt i den medeltida innerstaden Ö om borgområdet, med orientering efter Ljudaåns norra arm. En Ö-V trägata och två - tre N-S smalare trägator eller broläggningar iaktagna i fyra-sex anläggningsskikt. I ett tidigt 1200-talsskikt inom en av sistnämnda förekom flätverk som markfixering, möjligen sekundärt använd husvägg. Även i detta avsnitt var senmedeltida ytskikt sannolikt bortskalade för sentida gatuanläggningar. Lämningarna av den synnerligen täta stadsbebyggelsen var i övrigt virke i god kondition med belägg för knuttimring och ramverksteknik. Kulturlagrets mäktighet var ca 2,5 m.

Fynd
Riklig keramikförekomst med bl.a. engelska och franska importinslag (men som vanligt dominerad av skandinaviskt svartgods och rödgods respektive rehnländskt stengods). Bland rikligt förekommande husgeråd och träredskap kan nämnas en större träpokal, dekorskurna skrinfragment samt förmål med runiskriptioner. Rikligt med läderföremål, även med stämplad eller påsydd dekor. Ett myntningsunderlag av läder. Tennspänne av ej tidigare känd typ.

Datering
1100-tal - början av 1400-tal (datering efter keramikfynd).

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Alternative id
DC -72

-Id
DC -72
-System
Lödöse museum
104 b
-Id
104 b
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.