Regulering/bebyggelsesplan [no]

Other languages: Regulering/bebyggelsesplan (norwegian bokmål)

Anledning til prosjekt [no]

Description
Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplaner brukes i kommunal planlegging. En reguleringsplan består av et kart med tilhørende bestemmelser. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). I de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skj... Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplaner brukes i kommunal planlegging. En reguleringsplan består av et kart med tilhørende bestemmelser. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). I de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan, og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides reguleringsplan.

Bebyggelsesplan er en type detaljplan som fastsetter ytterligere detaljer i en reguleringsplan. Den skiller seg fra reguleringsplanen ved at den kunne vedtas av det faste utvalget for plansaker. Bebyggelsesplan har samme rettsvirkning som reguleringsplan. [no]
Last changed
25/03/2022 10:37:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0ae7fd3d-37e4-45c6-93a1-57f62f0fc0fe | RDF/XML | JSON-LD
Label
Regulering/bebyggelsesplan
Norwegian bokmål

Description
Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplaner brukes i kommunal planlegging. En reguleringsplan består av et kart med tilhørende bestemmelser. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). I de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan, og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides reguleringsplan.

Bebyggelsesplan er en type detaljplan som fastsetter ytterligere detaljer i en reguleringsplan. Den skiller seg fra reguleringsplanen ved at den kunne vedtas av det faste utvalget for plansaker. Bebyggelsesplan har samme rettsvirkning som reguleringsplan.
Norwegian bokmål