Gäsjö 6:1, Norberg (RAÄ 42; 495; 494) VLM 180 (2009 - 2010) [sv]

Gäsjö 6:1, Norberg (RAÄ 42; 495; 494) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2009-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Norberg
Socken: Norberg
Fastighet: Gäsjö 6:1
Fornlämning: 42; 495; 494
Rapport: Medeltida masugn, hyttbacke och bebyggelselämningar vid Härad
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140073
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7388-09
Undersökt tid: 2009-2010
Kommentar: Väg 68, delen Norberg...
Arkeologisk förundersökning (2009-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Norberg
Socken: Norberg
Fastighet: Gäsjö 6:1
Fornlämning: 42; 495; 494
Rapport: Medeltida masugn, hyttbacke och bebyggelselämningar vid Härad
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140073
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7388-09
Undersökt tid: 2009-2010
Kommentar: Väg 68, delen Norberg - Avesta [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1127f0bb-efe5-45f8-9a4f-de912c853b52 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gäsjö 6:1, Norberg (RAÄ 42; 495; 494)
Swedish

Identity
VLM 180
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2009-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Norberg
Socken: Norberg
Fastighet: Gäsjö 6:1
Fornlämning: 42; 495; 494
Rapport: Medeltida masugn, hyttbacke och bebyggelselämningar vid Härad
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140073
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7388-09
Undersökt tid: 2009-2010
Kommentar: Väg 68, delen Norberg - Avesta
Swedish

Timespan
2009 - 2010

-Earliest time
2009
-Latest time
2010
-Role
-Person
Report
2010:18
-Report number
2010:18
No hits.