285 Husbyggnation (RAÄ 34) VLM 285 (1990 - 1995) [sv]

285 Husbyggnation (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning (1990-1995) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Uppsala utförd av Johan Anund på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Harneskmakaren 14
Gata: Nygatan
Fornlämning: 34
Rapport: Medeltida bebyggelse och reglering i Arboga
Rapportförfattare: Johan Anund
Museum (invnr): Vlm (29141:1-515)
Diarienummer: RAÄ 3239/91
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9300-90
Undersökt tid: 1990-1995
Kommentar: Djupa medeltida kulturl...
Arkeologisk undersökning (1990-1995) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Uppsala utförd av Johan Anund på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Harneskmakaren 14
Gata: Nygatan
Fornlämning: 34
Rapport: Medeltida bebyggelse och reglering i Arboga
Rapportförfattare: Johan Anund
Museum (invnr): Vlm (29141:1-515)
Diarienummer: RAÄ 3239/91
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9300-90
Undersökt tid: 1990-1995
Kommentar: Djupa medeltida kulturlager till 1600-tal. En del av det nybyggda huset byggdes på pålar för att bevara lagren. 21 anläggningar av trå påträffades. Fynd av keramik, fönsterglas, kritpipor och djurben. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1b47b39b-59df-444a-89b2-fd346f859f4a | RDF/XML | JSON-LD
Name
285 Husbyggnation (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 285
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk undersökning (1990-1995) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Uppsala utförd av Johan Anund på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Harneskmakaren 14
Gata: Nygatan
Fornlämning: 34
Rapport: Medeltida bebyggelse och reglering i Arboga
Rapportförfattare: Johan Anund
Museum (invnr): Vlm (29141:1-515)
Diarienummer: RAÄ 3239/91
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-9300-90
Undersökt tid: 1990-1995
Kommentar: Djupa medeltida kulturlager till 1600-tal. En del av det nybyggda huset byggdes på pålar för att bevara lagren. 21 anläggningar av trå påträffades. Fynd av keramik, fönsterglas, kritpipor och djurben.
Swedish

Timespan
1990 - 1995

-Earliest time
1990
-Latest time
1995
-Role
-Person
Report
1995:28

-Report number
1995:28
-Number
29141
No hits.