Åby 18:4,2 (RAÄ 161) U KLM034431 (1985 - 1986) [sv]

Other languages: Åby 18:4,2 (RAÄ 161) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34431:1-5. Arkeologisk inventering. Inventering av förhistoriska lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: KLM:1 flintavslag, KLM:2 plattformskärna, kvarts, KLM:3 övrig kvartskärna, KLM:4 2 porfyravslag, KLM:5 2 kvartsavslag. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 18:4 2. Fornl nr: 161. Utfördes 1985-86 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80. Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:22
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1cf2474d-fde1-4144-ba5a-aa5d0b98ce55 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åby 18:4,2 (RAÄ 161)
Swedish

Identity
U KLM034431
Investigation type
Swedish

Description
KLM 34431:1-5. Arkeologisk inventering. Inventering av förhistoriska lösfynd i Kalmar kommun. Fynd: KLM:1 flintavslag, KLM:2 plattformskärna, kvarts, KLM:3 övrig kvartskärna, KLM:4 2 porfyravslag, KLM:5 2 kvartsavslag. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 18:4 2. Fornl nr: 161. Utfördes 1985-86 av Anders Hansson. KLM dnr: 1761/80. Fyndfördelat till KLM 1994-01-04, enligt beslut av Raä dnr: 1532/90.
Swedish

Timespan
1985 - 1986

-Earliest time
1985
-Latest time
1986
Place
, , Åby 18:4,2 [sv]

-Place (text)
Åby 18:4,2
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
1532/90
-Case type
-Registration number
1761/80
-Number
KLM034431
No hits.