Åberg 6, Uddevalla, Uddevalla (RAÄ 191) BM-UM029227 (1989) [sv]

Other languages: Åberg 6, Uddevalla, Uddevalla (RAÄ 191) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning, kulturlager stad 1989

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Uddevalla
Ort: Uddevalla
Fastighet: Åberg 6
Fornlämning: 191
Diarienummer, Riksantikvarieämbetet: 2837/89 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1f3b6e3d-1a21-422c-aea9-550e2a25d651 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åberg 6, Uddevalla, Uddevalla (RAÄ 191)
Swedish

Identity
BM-UM029227
Investigation type
Description
Arkeologisk undersökning, kulturlager stad 1989

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Uddevalla
Ort: Uddevalla
Fastighet: Åberg 6
Fornlämning: 191
Diarienummer, Riksantikvarieämbetet: 2837/89
Swedish

Timespan
1989 - 1989

-Earliest time
1989
-Latest time
1989
Place
, , Åberg 6, Uddevalla [sv]

-Place (text)
Åberg 6, Uddevalla
Swedish
-Place
-Place
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1967:8421

-Id
L1967:8421
-System
RAÄ Lämningsnummer
Dating/monument type
-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Note
UV Väst Rapport 2005:11, fyndlistor (CD)
Swedish
No hits.