Åby Säteri, Åby Säteri, Tossene (RAÄ 89) BM-UM006843 (1992) [sv]

Other languages: Åby Säteri, Åby Säteri, Tossene (RAÄ 89) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1992

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Ort: Åby Säteri
Fastighet: Åby Säteri
Fornlämning: 89
Diarienummer, Bohusläns museum: 666/92 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/20744b7c-6271-45b4-999f-26d5e88a2c1a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åby Säteri, Åby Säteri, Tossene (RAÄ 89)
Swedish

Identity
BM-UM006843
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1992

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Ort: Åby Säteri
Fastighet: Åby Säteri
Fornlämning: 89
Diarienummer, Bohusläns museum: 666/92
Swedish

Timespan
1992 - 1992

-Earliest time
1992
-Latest time
1992
Place
, , Åby Säteri, Åby Säteri [sv]

-Place (text)
Åby Säteri, Åby Säteri
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
30
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1967:6162

-Id
L1967:6162
-System
RAÄ Lämningsnummer
-Latitude (Northing)
6487500
-Longitude (Easting)
1244500
-Case type
-Registration number
666/92
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport BM 1993:66
Swedish
No hits.