Övrigt [sv]

Other languages: Övrigt (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:19
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/28772822-e23a-4e2b-a976-7df1edc257c0 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Övrigt
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish