Vägmärke [sv]

Other languages: Vägmärke (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:19
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/311952d1-b0cf-4665-b48f-399f45c8f22e | RDF/XML | JSON-LD
Label
Vägmärke
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish