Stensättning [sv]

Other languages: Stensättning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:15
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3580d5a0-c320-4157-bced-fdedef7cc8f9 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Stensättning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish