Period types (External data)

Other languages: Periodtyp (norwegian bokmål), Periodtyp (swedish)

System concepts

Description

Periodtyp [no]

Dataset
21/01/2020 09:31:34
Beta
Status

URI
http://data.arkeologi.org/39c68880-6170-11e2-bcfd-0800200c9a66
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 14 of 14 hits.
Name
Period types
English

Periodtyp
Norwegian bokmål

Periodtyp
Swedish

Description
Periodtyp
Norwegian bokmål

Datasetet är tänkt att ge en grov indelning av vilken sorts period som tidskonceptet avser. Länkad mot Wikipedia där det går. Status: Att betrakta som arbetsmaterial inför en diskussion om hur detta ska hanteras.
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Source type

Norwegian bokmål


URL
http://kulturnav.org/api/export/39c68880-6170-11e2-bcfd-0800200c9a66