Hög [sv]

Other languages: Hög (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3c8850c0-b433-4fd2-9f56-23ba7911e171 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hög
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish