Björnhovda 8:227, 02/56 (RAÄ 245) U KLM039550 (2002) [sv]

Other languages: Björnhovda 8:227, 02/56 (RAÄ 245) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 39550:1-11. Arkeologisk förundersökning. Med anledning av nybyggnation av företagslokal. Enstaka anläggningar såsom 13 mörkfärgningar, de flesta inom områdets södra del. Av de undersökta mörkfärgningarna bedömdes endast en härd som förhistorisk. De övriga anläggningarna utgjordes av 3 stolphål, 1 avfallsgrop, nedgrävningar samt 4 diffusa mörkfärgningar. Fynd: Sentida fyndmaterial bl a delar av kritpipor, 1600/1700-talskeramik, glas, ben m.m tillvaratogs ur en avfallsgrop. 6 flintor varav ... KLM 39550:1-11. Arkeologisk förundersökning. Med anledning av nybyggnation av företagslokal. Enstaka anläggningar såsom 13 mörkfärgningar, de flesta inom områdets södra del. Av de undersökta mörkfärgningarna bedömdes endast en härd som förhistorisk. De övriga anläggningarna utgjordes av 3 stolphål, 1 avfallsgrop, nedgrävningar samt 4 diffusa mörkfärgningar. Fynd: Sentida fyndmaterial bl a delar av kritpipor, 1600/1700-talskeramik, glas, ben m.m tillvaratogs ur en avfallsgrop. 6 flintor varav ett neolitiskt slipat avslag från en yxa. Datering: Stå, brå. Fyndort: Öl, Torslunda sn, Björnhovda 8:227, Fornl nr: 245. Undersökningen utfördes 20021203--04 av Liselotte Källström. KLM dnr: 33-958-02. Lst dnr: 431-13520-02. Obj nr: 02/56. Fyndfördelat till KLM 2006-03-31, enligt beslut av Raä dnr: 321-753-2003. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:33
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/47139d54-9d08-4020-a2e4-3c108861b50b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björnhovda 8:227, 02/56 (RAÄ 245)
Swedish

Identity
U KLM039550
Investigation type
Description
KLM 39550:1-11. Arkeologisk förundersökning. Med anledning av nybyggnation av företagslokal. Enstaka anläggningar såsom 13 mörkfärgningar, de flesta inom områdets södra del. Av de undersökta mörkfärgningarna bedömdes endast en härd som förhistorisk. De övriga anläggningarna utgjordes av 3 stolphål, 1 avfallsgrop, nedgrävningar samt 4 diffusa mörkfärgningar. Fynd: Sentida fyndmaterial bl a delar av kritpipor, 1600/1700-talskeramik, glas, ben m.m tillvaratogs ur en avfallsgrop. 6 flintor varav ett neolitiskt slipat avslag från en yxa. Datering: Stå, brå. Fyndort: Öl, Torslunda sn, Björnhovda 8:227, Fornl nr: 245. Undersökningen utfördes 20021203--04 av Liselotte Källström. KLM dnr: 33-958-02. Lst dnr: 431-13520-02. Obj nr: 02/56. Fyndfördelat till KLM 2006-03-31, enligt beslut av Raä dnr: 321-753-2003.
Swedish

Timespan
2002 - 2002

-Earliest time
2002
-Latest time
2002
Place
, , Björnhovda 8:227 [sv]

-Place (text)
Björnhovda 8:227
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
321-753-2003
-Case type
-Registration number
431-13520-02
-Case type
-Registration number
33-958-02
-Number
KLM039550
No hits.