Härd [sv]

Härd (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
25/10/2015 07:30:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/47343403-4b39-41cc-855a-3fd34eabc8e1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Härd
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish