Gäddeholm 2:1, Irsta (RAÄ 174; 466) VLM 261 (2008 - 2009) [sv]

Gäddeholm 2:1, Irsta (RAÄ 174; 466) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Christina Svensson, Maud Emanuelsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Plats: Gäddeholm
Fornlämning: 174; 466
Rapport: Vendeltid på Gäddeholms herrgård
Rapportförfattare: Christina Svensson, Maud Emanuelsson
Diarienummer: KM 09012
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12951-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: Härd daterad till vende...
Antikvarisk kontroll (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Christina Svensson, Maud Emanuelsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Plats: Gäddeholm
Fornlämning: 174; 466
Rapport: Vendeltid på Gäddeholms herrgård
Rapportförfattare: Christina Svensson, Maud Emanuelsson
Diarienummer: KM 09012
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12951-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: Härd daterad till vendeltid påträffad. Kan ha samband med Råmarbo. Fynden från 1600-talet. Inga förhistoriska fynd. Övriga fynd ej tillvaratagna. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4a20a98a-def0-4e0e-8af3-142fcac25697 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gäddeholm 2:1, Irsta (RAÄ 174; 466)
Swedish

Identity
VLM 261
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2008-2009) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Christina Svensson, Maud Emanuelsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Gäddeholm 2:1
Plats: Gäddeholm
Fornlämning: 174; 466
Rapport: Vendeltid på Gäddeholms herrgård
Rapportförfattare: Christina Svensson, Maud Emanuelsson
Diarienummer: KM 09012
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12951-08
Undersökt tid: 2008-2009
Kommentar: Härd daterad till vendeltid påträffad. Kan ha samband med Råmarbo. Fynden från 1600-talet. Inga förhistoriska fynd. Övriga fynd ej tillvaratagna.
Swedish

Timespan
2008 - 2009

-Earliest time
2008
-Latest time
2009
-Role
-Person
Report
2009:73
-Report number
2009:73
No hits.