Äggestorp 11:21, Norum (RAÄ 291) BM-UM029064 (2004) [sv]

Other languages: Äggestorp 11:21, Norum (RAÄ 291) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, okänd fornlämningstyp 2004

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Norum
Fastighet: Äggestorp 11:21
Fornlämning: 291
Diarienummer, Bohusläns museum: 637/03K [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5b49c82e-0f0c-4fdb-ba6b-7ce456cec6e5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Äggestorp 11:21, Norum (RAÄ 291)
Swedish

Identity
BM-UM029064
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, okänd fornlämningstyp 2004

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Norum
Fastighet: Äggestorp 11:21
Fornlämning: 291
Diarienummer, Bohusläns museum: 637/03K
Swedish

Timespan
2004 - 2004

-Earliest time
2004
-Latest time
2004
Place
, , Äggestorp 11:21 [sv]

-Place (text)
Äggestorp 11:21
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Max. elevation
25
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1969:7997

-Id
L1969:7997
-System
RAÄ Lämningsnummer
-Latitude (Northing)
6442000
-Longitude (Easting)
1265000
-Case type
-Registration number
637/03K
No hits.