Vrånganäs 1:10 (RAÄ 129) U KLM035010 (1994) [sv]

Other languages: Vrånganäs 1:10 (RAÄ 129) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 35010:1-129. Vid undersökning föranledd av ny sträckning av väg 138. Påträffades en boplats med ett stort fyndmaterial av slagen bergart, kvarts, flinta, hälleflinta, samt brända ben, bränd lera och slagg. Fyndort: Sm, Gårdveda sn, Vrånganäs 1:10, Fornl. 129. Delområde 5:1. Undersökningen utfördes under maj 1994 av Kenneth Alexandersson. KLM dnr: 896/94. Lst dnr: 220-2698-94. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr: 421-2644-1994. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:42:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/63dbea4f-bb78-4b2b-9970-54b59a43827e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vrånganäs 1:10 (RAÄ 129)
Swedish

Identity
U KLM035010
Investigation type
Description
KLM 35010:1-129. Vid undersökning föranledd av ny sträckning av väg 138. Påträffades en boplats med ett stort fyndmaterial av slagen bergart, kvarts, flinta, hälleflinta, samt brända ben, bränd lera och slagg. Fyndort: Sm, Gårdveda sn, Vrånganäs 1:10, Fornl. 129. Delområde 5:1. Undersökningen utfördes under maj 1994 av Kenneth Alexandersson. KLM dnr: 896/94. Lst dnr: 220-2698-94. Fyndfördelat till KLM 1997-12-16, enligt beslut av Raä dnr: 421-2644-1994.
Swedish

Timespan
1994 - 1994

-Earliest time
1994
-Latest time
1994
Place
, , Vrånganäs 1:10 [sv]

-Place (text)
Vrånganäs 1:10
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
421-2644-1994
-Case type
-Registration number
220-2698-94
-Case type
-Registration number
896/94
-Number
KLM035010
No hits.