Bräcke 1:9, Ödsmål (RAÄ 353) BM-UM028830 (1970 - 1971) [sv]

Other languages: Bräcke 1:9, Ödsmål (RAÄ 353) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Inventering, boplats 1970-1971

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Ödsmål
Fastighet: Bräcke 1:9
Fornlämning: 353 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:27
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6610367d-34a2-47e3-bd4b-87e4ed8b219b | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bräcke 1:9, Ödsmål (RAÄ 353)
Swedish

Identity
BM-UM028830
Investigation type
Swedish

Description
Inventering, boplats 1970-1971

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Ödsmål
Fastighet: Bräcke 1:9
Fornlämning: 353
Swedish

Timespan
1970 - 1971

-Earliest time
1970
-Latest time
1971
Place
, , Bräcke 1:9 [sv]

-Place (text)
Bräcke 1:9
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
75
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1967:9922

-Id
L1967:9922
-System
RAÄ Lämningsnummer
-Latitude (Northing)
6449050
-Longitude (Easting)
1270630
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport över Invent i Ödsmåls sn.
Swedish
No hits.