Röse [sv]

Other languages: Röse (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:10
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/69004638-69c9-4e53-ac7c-68b2b9549c36 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Röse
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish