Åbrott 2:5, Kville (RAÄ 899) BM-UM029129 (1991) [sv]

Other languages: Åbrott 2:5, Kville (RAÄ 899) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Inventering, boplats 1991

Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Kville
Fastighet: Åbrott 2:5
Fornlämning: 899 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:28
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6929ad1e-4378-42cd-8527-d997eaaa3fdd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åbrott 2:5, Kville (RAÄ 899)
Swedish

Identity
BM-UM029129
Investigation type
Swedish

Description
Inventering, boplats 1991

Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Kville
Fastighet: Åbrott 2:5
Fornlämning: 899
Swedish

Timespan
1991 - 1991

-Earliest time
1991
-Latest time
1991
Place
, , Åbrott 2:5 [sv]

-Place (text)
Åbrott 2:5
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
Max. elevation
55
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1969:7109

-Id
L1969:7109
-System
RAÄ Lämningsnummer
No hits.