Museum Place holder

Other languages: Museum (norwegian bokmål), Museum (swedish)

Organization types (External data)

Description
Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
12/09/2018 12:34:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69c7349b-cd3d-4aef-bff7-69e471ae4d6f
Label
Museum
English

Museum
Norwegian bokmål

Museum
Swedish

Description
Ett museum är en offentligt tillgänglig samling av systematiskt ordnade föremål av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art.
Swedish

Definition
A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. (ICOM)
English

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld. (ICOM)
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Typ
Swedish