Fyndplats [sv]

Other languages: Fyndplats (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:47
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6aa5ac04-bbc2-43c9-8df9-1c8bd41a5166 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fyndplats
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish