Hammare/smedja [sv]

Other languages: Hammare/smedja (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6d822834-1161-46d2-8427-ce5d077ab9c5 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hammare/smedja
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish