Ammenäs 1:200, Forshälla (RAÄ 363) BM-UM029247 (2002) [sv]

Other languages: Ammenäs 1:200, Forshälla (RAÄ 363) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Schaktning för VA, fyndplats 2002?

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Forshälla
Fastighet: Ammenäs 1:200
Fornlämning: 363 [sv]
Dataset owner
Last changed
25/08/2022 16:22:31
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7010a444-bab2-442f-a582-2917a29b6383 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ammenäs 1:200, Forshälla (RAÄ 363)
Swedish

Identity
BM-UM029247
Description
Schaktning för VA, fyndplats 2002?

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Forshälla
Fastighet: Ammenäs 1:200
Fornlämning: 363
Swedish

Timespan
2002? - 2002?

-Earliest time
2002?
-Latest time
2002?
Place
, , Ammenäs 1:200 [sv]

-Place (text)
Ammenäs 1:200
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
25
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ Lämningsnummer: L1969:812

-Id
L1969:812
-System
RAÄ Lämningsnummer
Dating/monument type
-Specification
Fyndplats
Swedish

Note
Inlämnat BM 2002.
Swedish
No hits.