Badelunda (RAÄ 474) VLM 112 (1986) [sv]

Badelunda (RAÄ 474) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (1986-1986) genomförd av Västmanlands läns museum / Thomas Engel på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Kvarter: Järnåldern 6
Plats: Brandthovda
Fornlämning: 474
Rapport: Arkeologisk undersökning av skärvstenshög
Rapportförfattare: Thomas Engel
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: ...
Arkeologisk slutundersökning (1986-1986) genomförd av Västmanlands läns museum / Thomas Engel på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Kvarter: Järnåldern 6
Plats: Brandthovda
Fornlämning: 474
Rapport: Arkeologisk undersökning av skärvstenshög
Rapportförfattare: Thomas Engel
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7292-08
Undersökt tid: 1986-1986
Kommentar: Två sökschakt gjordes genom högen. Inga fynd. En härd påträffades cirka 7 meter bort.
Foto: B 16450: 11-29 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:51
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/701c6b52-af04-4b47-b71d-9322d7fbe40f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Badelunda (RAÄ 474)
Swedish

Identity
VLM 112
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (1986-1986) genomförd av Västmanlands läns museum / Thomas Engel på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Kvarter: Järnåldern 6
Plats: Brandthovda
Fornlämning: 474
Rapport: Arkeologisk undersökning av skärvstenshög
Rapportförfattare: Thomas Engel
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7292-08
Undersökt tid: 1986-1986
Kommentar: Två sökschakt gjordes genom högen. Inga fynd. En härd påträffades cirka 7 meter bort.
Foto: B 16450: 11-29
Swedish

Timespan
1986 - 1986, 1986

-Earliest time
1986
-Latest time
1986
-Role
-Person
Report
2008:66
-Report number
2008:66
No hits.