Förlisningsuppgift [sv]

Other languages: Förlisningsuppgift (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7b64bc49-0c90-419c-bc98-2a6a51a6431d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Förlisningsuppgift
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish